Wie zijn wij

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

 

Oprichting van de stichting...

Er is een overschot aan woningen in Landgraaf. De natuur is schaars en wordt door een oprukkende Sigrano (zandafgraving) en de aanleg van de binnenring al fors aangetast. De gemeente Landgraaf heeft geen oog voor de natuur en stemt in met de bouw van een honderdtal woningen, direct grenzend aan het natuurgebied "De Brunssummerheide". Om dit plan te realiseren dienen circa 700 bomen gekapt te worden.

 

De plannen worden bekend gemaakt in de zomervakantie van 2005; bovendien hebben belanghebbende slechts twee weken de tijd om te reageren als ze het niet eens zijn met de plannen. De bewoners van de bestaande aangrenzende wijk voelen zich niet gehoord en hebben een stichting opgericht, om hun belangen te behartigen.

 

In de periode 2005-2010 is vooral actie gevoerd tegen de genoemde bouwplannen, maar zij houdt ook de overige ontwikkelingen in de gaten. Zo heeft de stichting overleg gevoerd bij de ontwikkeling van de binnenring en vindt ook overleg plaats met de overige wijken.

Copyright Stichting Bewonersbelangen Bungalowpark De Bousberg 2016