Bomenkap en voorzieningen

Juridische procedures

Bomenkap Bousberg

Om het bouwplan te kunnen realiseren zijn 700 bomen gekapt. Een kostbaar stuk natuur, dat direct grenst aan de Brunssummerheide is hierdoor verloren gegaan. Dit ondanks het woningoverschot in de regio. De stichting heeft behoud van natuur hoog in het vaandel staan en daarom zijn hier een aantal procedures tegen gevoerd.

 

De stichting heeft diverse aanvullende onderzoeken afgedwongen en zelfs bij de rechtbank (in november 2007 met succes) een voorziening aangevraagd om de bomenkap tegen te houden. Deze voorziening is op 17 oktober 2007 toegewezen door de rechtbank.

 

Zelfs zonder vergunning is de projectontwikkelaar gestart met de bomenkap, doch deze kap is vrijwel onmiddellijk stilgelegd. Op de brief hierover aan de gemeente is nooit een reactie ontvangen.

 

Om een adequaat onderzoek naar de flora en fauna te kunnen uitvoeren is schriftelijk toestemming gevraagd aan de projectontwikkelaar (PRM) om het terrein te mogen betreden. De advocaat van de projectontwikkelaar PRM heeft op 9 april 2008 schriftelijk laten weten dat deze toestemming niet wordt verleend. Deze brief kunt u hier lezen.

Copyright Stichting Bewonersbelangen Bungalowpark De Bousberg 2016