Bedenkingen 2003 en bezwaar 2005

Juridische procedures

Diverse documenten bezwaarschrift

In 2005 zijn bedenkingen geuit en is aansluitend het bezwaar ingediend. Door op de rood gemarkeerde tekst te klikken, kunt u het betreffende document openen.

 

Bij dit bezwaar van de stichting (november 2005), is een aantal bijlagen meegezonden:

- Bijlage 1 bij bezwaar (concept besluit verklaring geen bezwaar door gemeente Landgraaf, juli 2005)

- Bijlage 2 bij bezwaar (concept besluit verlenen vrijstelling door gemeente Landgraaf, juli 2005)

- Bijlage 3 bij bezwaar (ingediende zienswijze door Stichting, juli 2003)

 

De reactie van de gemeente Landgraaf op de bedenkingen/zienswijze (juli 2007) kunt u hier lezen.

 

In november 2007 heeft de hoorzitting plaatsgevonden (zie verslag). De bezwarencommissie heeft een advies gegeven (februari 2008) en parallel daaraan is nog een aanvullend rapport over de natuur verschenen. De pleitnota's van de gedupeerden en van de gemeente Landgraaf kunt u natuurlijk ook lezen.

 

Copyright Stichting Bewonersbelangen Bungalowpark De Bousberg 2016