Home

De BOUSBERG

In juli 2005 heeft de gemeente Landgraaf - samen met de projectontwikkelaar PRM - plannen gepresenteerd voor woningbouw op de voormalige camping "De Bousberg"; dit gebied grenst direct aan natuurgebied "De Brunssummerheide". Na lang procederen heeft de Raad van State in juni 2010 alsnog ingestemd met het plan. Dit terwijl er een overschot is aan woningen.

 

Alleen verliezers

Uiteindelijk zijn er echter alleen verliezers: de gemeente Landgraaf (borgstelling van € 1,4 miljoen oninbaar), de financier (€ 4,5 miljoen geïnvesteerd vermogen grotendeels kwijt), de stichting (doel niet bereikt) en bovenal de natuur.

Door de voorspelde krimp van de woningmarkt zijn slechts zeven van de 102 woningen gerealiseerd. Hiervoor zijn 700 bomen gekapt. Een trieste balans. Ook de nieuwe bewonders zijn als verliezer uit de bus gekomen. De voorgeschotelde parkachtige omgeving bestaat in de praktijk uit onkruid; de projectontwikkelaar is inmiddels voor de rechter gedaagd.

 

Plannen zijn bijgesteld

Om toch woningbouw te kunnen realiseren heeft de raad van de gemeente Landgraaf inmiddels al twee keer noodgedwongen moeten instemmen met het verlagen van het aantal wooneenheden; de gemeente staat immers voor een aanzienlijk bedrag (afgerond € 1,4 miljoen) garant. Oorspronkelijk waren er 102 eenheden gepland en in de raadsvergadering van 24 september 2015 is dit bijgesteld naar 69 (zie ook dit kranteartikel).

 

Het vervolg?

Wethouder Marlies Dreissen heeft aangegeven dat vóór 2019 fase 3 en 4 dient te zijn opgestart. Mocht dit niet het geval zijn, dan blijft dat deel van het plan onbebouwd. De stichting is benieuwd naar deze ontwikkeling. Ook heeft de wethouder toegezegd in gesprek te gaan met onze stichting over de ontwikkelingen; tot nu toe is echter nog niets vernomen.

 

Overig

De stichting focust zich niet alleen op de bebouwing van de voormalige camping, maar houdt ook de overige ontwikkelingen in de nabije omgeving van de wijk "De Bousberg" in de gaten.

Copyright Stichting Bewonersbelangen Bungalowpark De Bousberg 2016